Kontakt

Livfull Kjersti Evensen

Morterudsgate 22, 2317 Hamar, Norge

Telefon +47 91786089

kjersti@livfull.no

livfullkjersti@gmail.com

Organisasjonsnummer 926962418